Wij helpen u graag met onze kennis en expertise. Bijvoorbeeld:

Voor agrariërs
U staat soms voor lastige keuzes voor de langere termijn. Wij zetten voor u de alternatieven op een rij, assisteren u bij gesprekken met be-trokken instanties en helpen u met de aan- en verkoop van boerderijen en gronden.

Voor landgoedeigenaren
Wij denken met u mee over alternatieve inkomstenbronnen en advise-ren bij wijziging van bestemmingsplannen. We hebben verstand van pachtcontracten en we kunnen het beheer van uw landgoed van u overnemen.

Voor overheid
Wij geven advies bij het opstellen van bestemmings- en inrichtingsplan-nen. Wij voeren gesprekken met maatschappelijke organisaties en individuele agrariërs om kansen en wensen te inventariseren.

Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.